Provoni si zgjidhje të parë ndërmjetësimin!

Të ndërmjetësosh do të thotë të mos urresh. Do të thotë të zgjidhësh një problem a konflikt me bashkëshortin, partnerin në biznes, fqinjin, të afërmit etj, vetëm përmes konsensusit dhe paqes. Kur ndërmjetësoni, përvec qetësimit shpirtëror që fitoni, kurseni kohë, para, dhe ruani konfidencialitetin dhe reputacionin. Mos iu drejtoni që në fillim gjykatës se do humbni shumë. Provoni si zgjidhje të parë ndërmjetësimin!